LYRIC

[וורס 1: בסטשי]
לא מרגיש את הלב שלי פועם
נהיה קר אני נרדם זאת היברנציה
מת לעשן אבל אני לא נושם תביא לי אנלציה
הכל הופך לצבעוני פתאום מרגיש כמו אנימציה
מדרדר מיום ליום מתחילה פה תקופה של אינפלציה
שם עוד בץ מקוצץ בתוך בלאנט בשביל האטרקציה
מהבית לבר מהבר אל הבית אותה הרוטצייה
מערבב אלכוהול עם הכל יוצר אינטגרציה
יורדת מהר כמו אפליקציה לא מדבר אבל יש אינטרקציה
אוטו-מטי-זציה בכל סוציאציה שוב אני מתנתק דיסוציאציה
הלב על שקט אין קורלציה הפכתי מוטציה
הכל רוטט עוד שנייה מתמוטט מרגיש ת'וויברציה
בונה עולם מאפר ועפר כל עוד אני שר מעביר אינפורמציה
רע או טוב נכון לא נכון הכל תלוי בקונוטציה
לא כיף כאן לבד הגיע הזמן לציוויליזציה
הלוחות כבר כתובים על דפים שעברו למינציה
מלחמת עולם השדרה השישית
חפש ת'י בחדר 66 מלון לוטציה

[וורס 2: ביג סאזו]
אולי אני ער כי הדופק עולה והלב פועם בפוטנציה
אני חי אבל הראש שלי חולה מזהם ת'מחשבות כמו אינפקציה
הכל הופך לשחור ולבן כי הזמן שלי נגמר כמו קדנציה
הקול בראש אומר לחזור לאחור אבל אין סיבה לרגרסיה
מעשן עוד אחד מעשן עוד אחד לא אשם זאת אובססיה
זה מתחיל לעבוד מסנן מחשבות לא עוברות ת'סלקציה
מערבב את אתמול עם היום מאן אוסף בעיות זאת קולקציה
עולה פה לאט בסולם אז אולי זה הזמן של הפנסיה
אינ-טילי-גנציה לא זה לא דיס על דיסלקציה
חצי רוצים להטיל עליי סנקציה כי אני שוב מסדר ת'פרוטקציה
לא שמתי זין עומד פה זקוף הם עדיין עם האימפוטנציה
מדבר עם עצמי בקול רם מול המראה מחשבות בפרהסיה
את ואני יוצאים לנסיעה יורדת למטה כמו סנציה
כי פה באשדוד הכל זורם כמו נהר בוונציה
לא מפספס ת'מומנטום, עובד פה תמיד זה עקרון האינרציה
עדיין רעב ממשיך לאכול את הכל כמו ניצול אנורקסיה

Added by

admin

SHARE

About "Zeev Skit - זאב סקיט"

?

Zeev Skit - זאב סקיט Track info

Video