Act (ISR) – אקט

Shuv Hakol Hozer Li - שוב הכל חוזר לי

LYRIC

[פזמון: בסטשי] X2
והנה הנה שוב הכל חוזר
כלום כבר לא חסר וזה חסר
הזמן עובר אבל זה לא עובר לי
אז תדליקי עוד אחד זה לא עוזר לי

[וורס 1: בסטשי]
ואם הכל חוזר מראש
אז למה יש מירוץ
אולי עדיף לפרוש כבר
ושוב אני חושב לנטוש
אולי עדיף לקפוץ
אולי כדאי לישון קצת
כי שוב היא באה בשלוש
וזה מרגיש לי טוב
אני מודה זה לא קל
כל הזמן להיות ראשון
תמיד לחיות עכשיו
כי עכשיו היא לא כאן

[גשר: בסטשי]
היא לא כאן אנ'לא שם זה לא סתם
בער לה בחזה כל הזמן מאן
היא לא כאן אנ'לא שם היא כמו סם
...זה לא עוזב אותי אז שוב אני כותב ש
[פזמון: בסטשי] X2
והנה הנה שוב הכל חוזר
כלום כבר לא חסר וזה חסר
הזמן עובר אבל זה לא עובר לי
אז תדליקי עוד אחד זה לא עוזר לי

[וורס 2: ביג סאזו]
שוב מרגיש איך זה עולה, אני לא עונה לך
אולי עדיף לצלול אולי זה לא משנה לך
שוב עומד מול המראה מה רע לי בחיים
אולי קרה מה שקרה את לא קרה בפנים
'ואני קר אולי כי קארמה איז אה ביץ
'רגליים על הקרקע רק הראש עושה ת'סוויץ
אשכרה כבר לא מרגיש, שיט
היא מחממת ת'חשיש שלי
הנה הנה שוב אני אוכל סרטים
...היא מגלגלת את הריזלה לא עוזרים לה הסמים ו
אולי כבר אין לי נשמה בגלל כל השדים
אולי פגשתי ת'שטן וגם את אלוהים
הזמן עובר הכל יסתדר
זוכר את הימים ו... הנה הנה שוב הכל חוזר
היא כמו סם, היא לא כאן, אני עדיין ער
...זה לא עוזב אותי אז שוב אני מספר ש

[פזמון: ביג סאזו] X2
והנה הנה שוב הכל חוזר
כלום כבר לא חסר וזה חסר
הזמן עובר אבל זה לא עובר לי
אז תדליקי עוד אחד זה לא עוזר לי
אז תדליקי עוד אחד זה לא עוזר לי כבר
[גשר 2: ביג סאזו]
זה לא עוזר לי כבר
תדליקי עוד אחד
זה לא עוזר לי כבר
שוב מרגיש איך זה
עולה אני לא עונה
שוב מרגיש איך זה
עולה אני לא עונה
שוב מרגיש איך זה
עולה אני לא עונה
אולי עדיף לצלול
אולי זה לא משנה
זה לא עוזר לי כבר
זה לא עוזר לי כבר

[גשר: בסטשי + ביג סאזו] X2
היא לא כאן אנ'לא שם זה לא סתם
בער לה בחזה כל הזמן מאן
היא לא כאן אנ'לא שם היא כמו סם
...זה לא עוזב אותי אז שוב אני כותב ש

[פזמון: ביג סאזו] X2
והנה הנה שוב הכל חוזר
כלום כבר לא חסר וזה חסר
הזמן עובר אבל זה לא עובר לי
אז תדליקי עוד אחד זה לא עוזר לי
אז תדליקי עוד אחד זה לא עוזר לי כבר

Added by

admin

SHARE

Your email address will not be published. Required fields are marked *

About "Shuv Hakol Hozer Li - שוב הכל חוזר לי"

?

Shuv Hakol Hozer Li - שוב הכל חוזר לי Track info

Video