LYRIC

{פתיחה}

הגשם הביא אותי אליך
מתוך טיול ארוך אל תוך החורף
הגשם היכה באור פניך
כמו רצה למחות דמעה אחרת

אתה בורח
אתה בורח
ומנגן בין הטיפות
את נשמתך הבוכיה
אינך שומע
אינך שומע
אינך רוצה יותר
לקרוא תפילות ערגה
הגשם הביא אותי אליך
מתוך טיול ארוך אל תוך החורף
הגשם היכה באור פניך
כמו רצה למחות דמעה אחרת

אתה בורח
אתה בורח
ומנסה לשוב לחיות
את זיכרונות כל עברך
אינך יודע
אינך יודע
כמה כאב הותירה
בי אהבתך

{גשר}

אתה בורח
אתה בורח
ומנגן בין הטיפות
את נשמתך הבוכיה
אינך יודע
אינך יודע
כמה כאב הותירה
בי אהבתך

הגשם הביא אותי אליך
מתוך טיול ארוך אל תוך החורף
הגשם היכה באור פניך
כמו רצה למחות דמעה אחרת
הגשם...

Added by

admin

SHARE

About "Hageshem - הגשם"

?

Hageshem - הגשם Track info

Video