LYRIC

[וורס 1: קלין]
חצי שקל, חצי שלוק
חצי אתה, חצי בקבוק
חצי עניין, חצי עם זמן וחצי
חצי לי, חצי לך (חצי) מהחצי שלך
קח חצי
(אתה חכם אבל אני חכם וחצי (חצי
חצי חץ בחצי ראש שלך נכנס עד חצי
חצי חתיכה טובה של חצי עץ ענק בעצם
וזה רק חצי
ליריקה אונסת ברצף
חצי מתגלגלת חצי מתנצנצת
(Impressive)
סאדייל זה כבד סאדייל זה אגרסיב
[וורס 2: קור רוח]
אנחנו חצי ממדינה אתם חצי משטרה
חצי ממערכת זה החצי כמו צבא
חצי מהשאלה זה גם חצי מהתשובה
חצי שלטון בחצי העולם אני חצי מעל כולם
חצי מילה שלי שווה חצי מילות שלך
(חצי אצבע כבר על ההדק (יו
שכב על הריצפה
אתה חושב זה שוד אבל זה חצי מהמשחק
אני חצי אדם חצי מפלצת קלאק קלאק

[וורס 3: קלין]
חצי מנה לבן אדם זה לא בן אדם זה חצי
אל תוציא חצי סכום אני לוקח כל הכסף
(חצי ריק חצי מלא (הוא חצי חצי
(חצי יינג וחצי יאנג (הוא חצי חצי
פיפטי פיפטי (יו) זה הצ'אנסים שלי
שעד הבית מגיע לי וזה רק חצי ממה שמגיע לי
פיפטי פיפטי חצי חצי סטייל
תתפוס מרחק וחצי מחצי סאדייל

[פזמון]
(חצי של אגרסיה עולמית נופלת על כתפיים של סאדייל (חצי חצי
(אני רוצח סדרתי שמסתובב בלילה בירושלים (חצי חצי
ברחוב קר בדירה יקר ובפנים אש
(חצי לב סאדייל חצי בנגלדת׳ (אש
אתה יודע מה שאין לך לי חצי יש
אתה עושה סקראצ'ים בפה ולנו דיג'יי מש
[וורס 4: קור רוח]
אני הולך לישון בבוקר רק ב7 וחצי
שם דיסק של סאדייל אהוב עליי קצב
ילדים מהבצפר חוזרים אני רק מתעורר
חצי יום הקאות של אתמול לא משתחרר
אני צריך בקבוק בירה - אפילו חצי
כנראה שהתרופה היחידה היא לשים ישר על הפצע
שמש חזקה חצי עין שלי עוקצת
?חצי מאתמול לא זוכר ומה היום

[וורס 5: קלין]
שתיים עשרה שעות עד חצות סדום ועמורה
אני עושה קוקטייל חצי וודקה חצי בירה
בעיר הבירה מרגיש לא רע - לא רע וחצי
אחלה אנשים רק לפעמים מתפוצצת
אין לי מה לפחד כי כבר עברתי חצי
אין לי מה לאבד כי אני אבוד בעצם
אין לי אבל חצי תתן לי
?זוכר את זה
אני מחבר'ה האלה

[פזמון]
(חצי של אגרסיה עולמית נופלת על כתפיים של סאדייל (חצי חצי
(אני רוצח סדרתי שמסתובב בלילה בירושלים (חצי חצי
ברחוב קר בדירה יקר ובפנים אש
(חצי לב סאדייל חצי בנגלדת׳ (אש
אתה יודע מה שאין לך לי חצי יש
אתה עושה סקראצ'ים בפה ולנו דיג'יי מש
[וורס 6: אמ.סי עכשיו]
חצי מעכשיו זה רגע חצי מרגע שניה
חצי משניה זה (היי) אין כזאת מילה בלאט
"חצי מחצי זה "חה
"חצי מ"חה" זה "אה
"אה" זה חצי מ"אה"
(ועכשיו סתום פה)

[פזמון]
(חצי של אגרסיה עולמית נופלת על כתפיים של סאדייל (חצי חצי
(אני רוצח סדרתי שמסתובב בלילה בירושלים (חצי חצי
ברחוב קר בדירה יקר ובפנים אש
(חצי לב סאדייל חצי בנגלדת׳ (אש
אתה יודע מה שאין לך לי חצי יש
אתה עושה סקראצ'ים בפה ולנו דיג'יי מש

Added by

admin

SHARE

About "Hetzi Hetzi - חצי חצי"

?

Hetzi Hetzi - חצי חצי Track info

Video